• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Thông tư về Khiếu nại, tố cáo

Thông tư 54/2017/TT-BCA về sửa đổi Điều 1 Thông tư 60/2014/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2017/TT-BCA   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 15/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/01/2018   Số công báo: Từ số 31 đến số 32
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Bộ Công an ban hành Thông tư 54/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Thông tư 60/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân.

 

Theo đó, từ 31/12/2017, áp dụng 63 biểu mẫu mới về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, công tác kiểm tra, giám sát và tiếp công dân thay vì 59 biểu mẫu như quy định hiện hành. Cụ thể:

 • 11 biểu mẫu trong hoạt động thanh tra (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 11);
 • 10 biểu mẫu trong hoạt động giải quyết khiếu nại (từ Mẫu số 12 đến Mẫu số 21);
 • 09 biểu mẫu trong hoạt động giải quyết tố cáo (từ Mẫu số 22 đến Mẫu số 30);
 • 12 biểu mẫu trong hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư (từ Mẫu số 31 đến Mẫu số 42);
 • 07 biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, giám sát (từ Mẫu số 43 đến Mẫu số 49);
 • 14 biểu mẫu sử dụng chung và các công tác khác có liên quan (từ Mẫu số 50 đến Mẫu số 63).

Xem chi tiết các biểu mẫu tại Thông tư 54/2017/TT-BCA.

Từ khóa: Thông tư 54/2017/TT-BCA

1.300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google