Tên thành viên

Mật khẩu


Thông tư liên tịch 819/2004/TTLT-UBDT-BKH-BTC-BXD-BNN hướng dẫn Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Ủy ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nôn thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 819/2004/TTLT-UBDT-BKH-BTC-BXD-BNN   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Hoàng Công Dung, Huỳnh Thị Nhân, Tống Văn Nga, Trương Văn Đoan
Ngày ban hành: 10/11/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/11/2004   Số công báo: Số 29
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


96