Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 86-TTg năm 1957 sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức về việc chấp hành chính sách ưu đãi gia đình liệt sĩ và các quân nhân cách mạng: quân nhân tại ngũ, thương bệnh binh, quân nhân giải ngũ và quân nhân phục viên (bao gồm quân nhân chuyển ngành, về xã, bị địch bắt trả lại sau hòa bình) do Phủ Thủ Tướng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86-TTg   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng   Người ký: Phan Kế Toại
Ngày ban hành: 13/03/1957   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/03/1957   Số công báo: Số 11
      Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư 86-TTg

106