• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12
 

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư 95/2016/TT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/2016/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/08/2016   Số công báo: Từ số 853 đến số 854
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn quy định như sau:

 • Các tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hoặc được hoàn thuế thì thực hiện đăng ký thuế cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế lần đầu.
 • Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần đầu. Trường hợp được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc cùng với thời hạn thực hiện thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và người phụ thuộc của cá nhân thì được Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế một lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng từ ngày 12/8/2016.

Từ khóa: Thông tư 95/2016/TT-BTC

13.219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
318631