• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Công ty đại chúng

Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/2017/TT-BTC   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 22/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

 

Theo đó, các công ty đại chúng có thể tham chiếu các mẫu Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần lượt theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 (đính kèm theo Thông tư 95) trong quá trình xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty.

Ngoài ra, việc xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ của công ty đại chúng còn phải đáp ứng một số nội dung sau:

  • Đối với Điều lệ công ty: Đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật hiện hành.
  • Đối với Quy chế nội bộ: Đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-Cp và Điều lệ công ty.

Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.

Từ khóa: Thông tư 95/2017/TT-BTC

2.888

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
339588