Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 25/1997/TTLB-BVHTT-BTC về chính sách đặt hàng, tài trợ đối với Điện ảnh theo Nghị định 48/CP do Bộ Văn hóa thông tin - Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/1997/TTLB-BVHTT-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Nguyễn Trung Kiên, Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 19/04/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/04/1997, Bộ Văn hóa thông tin - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên bộ 25/1997/TTLB-BVHTT-BTC về chính sách đặt hàng, tài trợ đối với Điện ảnh theo Nghị định 48/CP.

Hoạt động Điện ảnh bao gồm các lĩnh vực chủ yếu: Sản xuất phim, phổ biến phim (phát hành phim và chiếu phim) xuất, nhập khẩu phim. Phim điện ảnh (bao gồm phim nhựa, video, và các vật liệu ghi hình khác) là sản phẩm văn hoá tư tưởng được Nhà nước đặt hàng, tài trợ nhằm phát triển nền điện ảnh dân tộc theo định hướng XHCN và góp phần tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao thẩm mỹ và phục vụ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân.

85