Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 401/TTLB năm 1990 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 374/CT về việc sản xuất, lưu thông và tiêu dùng pháo do Bộ Công nghiệp nhẹ - Bộ Thương nghiệp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 401/TTLB   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Thương nghiệp   Người ký: Lê Hữu Duyên, Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 23/11/1990   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

97