• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác tư pháp


 

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BTP-BNV
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2005/TTLT-BTP-BNV   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp   Người ký: Đỗ Quang Trung, Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 05/05/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/06/2005   Số công báo: Số 8
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BTP-BNV

344

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
16918