• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2015/TTLT-BYT-BTC   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế   Người ký: Trần Văn Hiếu, Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 29/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/01/2016   Số công báo: Từ số 127 đến số 128
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Theo Thông tư liên tịch 37/2015 thì giá dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ bao gồm:

 • Giá dịch vụ khám bệnh
 • Giá dịch vụ ngày giường điều trị
 • Giá các dịch vụ kỹ thuật

Đi kèm trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là các khoản chi phí như

 • Chi phí trực tiếp: chi phí về thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí điện nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thiết bị…
 • Chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg.
 • Chi phí tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp…

Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC có đề cấp đến việc giá dịch vụ khám, chữa bệnh sẽ không bao gồm các chi phí theo chế độ do ngân sách nhà nước quy định.

Cũng theo đó, Thông tư liên tịch số 37 có quy định cụ thể việc áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch số 37/2015 sẽ áp dụng theo mức giá các dịch vụ mà Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.
 • Các phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định mức giá cụ thể thì áp dụng mức tương ứng với từng loại phẫu thuật, thủ thuật tại mục “phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác” của từng chuyên khoa theo quy định tại phụ lục giá ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 37/2015.
 • Các dịch vụ kỹ thuật mới và dịch vụ còn lại chưa có mức giá cụ thể thì áp dụng mức giá sau khi có sự thống nhất giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính.
 • Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có khám, chữa bệnh hay trung tâm y tế huyện thực hiện hai chức năng thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.
 • Các viện có giường bệnh, bệnh xá, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, phòng khám gia đình, trạm y tế, bệnh xá…áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.
 • Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân thì giá khám bệnh, giá ngày giường điều trị và các dịch vụ khác thì áp dụng mức giá trên cở sở thống nhất giữa Tổ chức bảo hiểm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2016.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC

8.331

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300348