Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2016/TTLT-BTC-TTCP   Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ   Người ký: Đinh Tiến Dũng, Phan Văn Sáu
Ngày ban hành: 06/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/06/2016   Số công báo: Từ số 371 đến số 372
Lĩnh vực Tài chính, Khiếu nại, tố cáo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phát hiện, phòng ngừa, xử lý tham nhũng và các cơ quan có nhiệm vụ trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Thông tư liên tịch 70/2016.

Nguồn quỹ này sẽ trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho quỹ và nằm trong nguồn ngân sách trung ương cấp hằng năm cho cơ quan Thanh tra chính phủ.

Ngoài ra, nguồn quỹ còn được trích từ các tài sản được thu hồi trong các vụ việc tham nhũng và được trích ra theo cơ chế sau:

Với các tài sản có giá trị gấp 600 lần so với mức lương tối thiểu vùng và đã nộp tại ngân sách địa phương thì căn cứ trên số tiền, giá trị tài sản để trích lại 1 phần chuyển về quỹ phòng, chống tham nhũng và khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích.

Trường hợp được xét thưởng vượt mức quy định do thu hồi được số tiền, giá trị tài sản lớn thì cũng căn cứ vào mức tiền đã nộp cho ngân sách địa phương để chuyển 1 phần về cho quỹ.

Và nguồn cuối cùng là nguồn đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho quỹ.

Việc chi các khoản khen thưởng cho cá nhân trong việc tố cáo các hành vi tham nhũng thuộc quỹ phòng, chống tham nhũng sẽ theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV.

Bên cạnh đó, hằng năm quỹ có trách nhiệm lập các dự toán kinh phí ngân sách nhà nước để bổ sung vào quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP có hiệu lực từ ngày 24/6/2016.

Từ khóa: Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP , Thong tu lien tich 70/2016/TTLT-BTC-TTCP , Thông tư liên tịch 70 , Thông tư liên tịch 70 , Thong tu lien tich 70 2016 , Thong tu lien tich 70 2016

615