• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên" do Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ

Tải về Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2005/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: ***   Người ký: ***
Ngày ban hành: 21/02/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/03/2005   Số công báo: Từ số 23 đến số 24
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/02/2005, Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ Thư tiếp nhận số 32/2005/LPQT về việc Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Phòng chống HIV/AIDS trong thanh niên".

Nội dung: Hỗ trợ Kỹ thuật để chuẩn bị cho Dự án HIV/AIDS trong thanh niên (TA 4542-VIE).

Chúng tôi rất vui mừng xin thông báo với ông rằng ngày 09 tháng 12 năm 2004, Ngân hàng Phát triển Châu á đã thông qua hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam với một khoản kinh phí 400,000 USD để chuẩn bị xây dựng Dự án HIV/AIDS trong thanh niên. Hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ và được thực hiện theo (i) Văn bản ghi nhớ về Hỗ trợ kỹ thuật giữa phía Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu á vào ngày 19/11/2004, và (ii) Kế hoạch chuẩn bị được mô tả tại đoạn 17 đến 22 và Phụ lục 2 của báo cáo hỗ trợ kỹ thuật (TA report) kèm theo Phụ lục 1. Như đã được nêu trong báo cáo hỗ trợ kỹ thuật, ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em sẽ là cơ quan điều hành hỗ trợ kỹ thuật.

Hỗ trợ kỹ thuật sẽ được tài trợ bằng vốn viện trợ không hoàn lại.

Nếu những sự sắp xếp này được phía ông và ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chấp nhận. Đề nghị làm thành 3 bản phía Chính phủ và ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ký phê duyệt vào phần để trống tại trang 2 của thư này. Một bản ông giữ; một bản gửi cho ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; và bản gốc xin gửi lại cho ADB.

Từ khóa: Điều ước quốc tế 32/2005/LPQT

434

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4982