• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/VBHN-BTC   Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/09/2015   Số công báo: Từ số 1011 đến số 1012
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008; sửa đổi 2013, ngày 14/09/2015, BTC đã ban hành Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, hợp nhất Thông tư 78/2014/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 151/2014/TT-BTC; và Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Văn bản hợp nhất này không thay thế 04 Thông tư nêu trên.

Từ khóa: Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC

1.384

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
290779