• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 326/TB-VPCP năm 2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 326/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày 09 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác đặc xá năm 2013 tại Trại giam Phú Sơn 4; thăm mô hình điểm về dùng thuốc Cedemex hỗ trợ điều trị ma túy tại cộng đồng ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và bảo đảm trật tự xã hội trong 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo Tòa án nhân dân ti cao và Viện Kim sát nhân dân ti cao; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực phấn đu và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Trong 6 tháng đầu năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hộiChính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo và đạt được những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 5,3%; thu ngân sách đạt hơn 2.239 tỷ đồng (bằng 60,5% so dự toán năm), thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được tiếp tục quan tâm; có nhiều sáng kiến, mô hình tốt về cai nghiện ma túy tại cộng đng; công tác phòng, chống tội phạm có chuyển biến tích cực, đã triệt phá được một số băng nhóm tội phạm có tổ chức, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân; tai nạn giao thông đều giảm sâu so với năm 2012 về cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, Thái Nguyên cần tập trung khắc phục dứt điểm tình trạng vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và việc mở trái phép đường ngang dân sinh; quan tâm hơn nữa việc giải quyết tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và tình hình tội phạm, nhất là tỷ lệ người nghiện ma túy còn cao so với cả nước; an ninh chính trị còn tiềm ẩn một số nhân tố phức tạp cần giải quyết sớm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã báo cáo, Tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó lưu ý một số việc sau:

1. Rà soát lại các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, trong đó quan tâm đến các vấn đề trung và dài hạn như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và sản phẩm, quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; giải quyết căn bản các vn đề xã hội, nhất là tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tái cơ cu nông nghiệp, xây dựng mục tiêu cụ thể về xây dựng nông thôn mới.

2. Tiếp tục chđạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 và các Nghị quyết khác của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 02 tháng 4 năm 2013.

3. Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: cần phát huy những kết quả đạt được, tập trung xử lý các điểm đến trên các tuyến giao thông, tăng cường quản lý các phương tiện đường bộ và đường thủy; triển khai quyết liệt và có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

4. Về phòng, chống tội phạm: Với tinh thần quyết liệt, không buông lỏng, cn trin khai đng bộ các biện pháp đthực hiện có hiệu quả Chỉ thị s 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm. Đ cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan Công an các cấp. Nơi nào để tội phạm lộng hành thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu, trước hết là Thủ trưởng cơ quan Công an. Làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn, mở các đợt tn công tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bảo kê tội phạm.

5. Về công tác đặc xá năm 2013: Tỉnh cần có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; đồng thời nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về địa phương và có biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, người nghiện ma túy không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

6. Về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013 về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; chủ động bố trí nguồn lực của địa phương để thực hiện công tác cai nghiện; tăng cường tuyên truyền và nhân rộng mô hình cai nghiện bằng Methadone và Cedemex.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho Thái Nguyên phát triển thành một trong những trung tâm vùng các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ về kinh tế, y tế, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết s37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 và Kết luận số 26-KL/TW ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị: Tỉnh cần bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ th; đng thời phi hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, sớm đưa Thái Nguyên thành trung tâm phát triển của Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Về ứng vốn để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn từ Km 34+500 đến Km 45+00: Việc đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường này là rất cấp thiết; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về bố trí nguồn vốn để sớm trin khai thực hiện.

3. Về nâng mức kinh phí hỗ trợ đầu tư các trung tâm giáo dục lao động xã hội theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Thái Nguyên: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, bố trí theo hướng tăng thêm kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ người nghiện cao (trong đó có tỉnh Thái Nguyên) để thực hiện.

4. Về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm vma túy” của Bộ Luật Hình sự năm 1999 theo hướng bổ sung các tội phạm v ma túy thể rắn (ma túy tổng hợp, hồng phiến, ma túy đá): Giao các Bộ: Tư pháp, Công an phối hp với Viện Kiểm sát nhân dân ti cao, Tòa án nhân dân ti cao xem xét, xử lý.

5. Về hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp người phạm tội bị bệnh AIDS giai đoạn cuối: Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp các Bộ: Công an, Y tế và các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

6. Về hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động đấu tranh tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng từ kinh phí của Chương trình mục tiêu cp cho địa phương hằng năm: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động đấu tranh tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng từ kinh phí của Chương trình mục tiêu cấp cho địa phương hằng năm.

7. Về nhân lực tại cơ sở điều trị Methadone trong biên chế ngành y tế, mức thu phí điều trị Methadone đối với bệnh nhân: Bộ Y tế cần ban hành sớm văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ.

8. Về hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu Quốc gia trong việc triển khai, mở rộng mô hình ứng dụng thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng giai đoạn 2013 - 2015: Đồng ý; giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục bố trí vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia (phần kinh phí cho công tác cai nghiện) cho Tỉnh thực hiện. Bộ Y tế phối hp với tỉnh Thái Nguyên tiếp tục trin khai, nhân rộng mô hình ứng dụng thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đng.

9. Về nghiên cứu hoàn chỉnh đánh giá về tính khoa học và thực tiễn của thuốc Cedemex trong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy: Đồng ý; giao Bộ Y tế chủ trì, phối hp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xử lý, sớm kết luận cụ thể.

10. Việc đưa thuốc Cedemex vào Đán đổi mới công tác cai nghiện ở nước ta: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2555/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2013.

11. Về một số kiến nghị khác (đẩy nhanh tiến độ dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 đoạn từ cầu Đa Phúc đến đoạn đấu nối sang Quốc lộ 18; dự án nâng cấp đê sông kết hợp với đường giao thông từ cầu Đa Phúc qua đê sông cầu đến huyện Phú Bình; dự án đường Hồ Chí Minh, đường vành đai V Hà Nội, nâng cấp các tuyến đường sắt...): Tỉnh làm việc cụ thể với các Bộ, ngành liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y Tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý các PTTg, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 326/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/8/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 326/TB-VPCP năm 2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên.

Về cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã báo cáo, Tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó lưu ý một số việc sau:

1. Rà soát lại các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, trong đó quan tâm đến các vấn đề trung và dài hạn như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và sản phẩm, quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; giải quyết căn bản các vấn đề xã hội, nhất là tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng mục tiêu cụ thể về xây dựng nông thôn mới.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 và các Nghị quyết khác của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 02 tháng 4 năm 2013.

Từ khóa: Thông báo 326/TB-VPCP

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205395