Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Viện trợ số 80/2004/LPQT về việc cho Dự án tăng cường năng lực thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Vương quốc Anh

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/2004/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 18/08/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/10/2004   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/08/2004, Bộ Ngoại Giao ban hành Viện trợ số 80/2004/LPQT về việc cho Dự án tăng cường năng lực thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Vương quốc Anh.

- Tôi vinh hạnh thông báo tới Ngài rằng tiếp theo các thảo luận gần đây giữa hai Chính phủ chúng ta về việc hỗ trợ phát triển, Chính phủ Vương quốc Anh và Bắc Ailen có ý định cung cấp một khoản viện trợ (từ sau đây gọi là “Khoản viện trợ”) tối đa £ 493,103 (Bốn trăm chín mươi ba nghìn một trăm lẻ ba Bảng Anh) cho Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để phân bổ cho Dự án Tăng cường Năng lực thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ chế của dự án và mục đích sử dụng vốn được phân bổ sẽ được quy định trong Biên bản Dự án đính kèm đây. Chi tiết của cơ chế có thể thay đổi trong khuôn khổ phân bổ tổng thể đã được hai Chính phủ chúng ta thống nhất.

- Việc phân bổ sẽ được tiến hành phù hợp với các Thủ tục và Thông lệ áp dụng cho việc Chi tiêu các Nguồn Viện trợ Tài chính của Vương quốc Anh (từ sau đây gọi là “Các thủ tục”).

- Toàn bộ tiền viện trợ sẽ được dùng cho chi phí trong nước. Khoản viện trợ này được cung cấp trên cơ sở hiểu biết rằng việc kiểm toán sẽ được thu xếp theo các khoản 11 và 12 của các Thủ tục. Các chi phí trong nước thuộc Dự án này phải được kiểm toán Nhà nước Việt Nam kiểm toán hàng năm. Các báo cáo Kiểm toán năm hoàn chỉnh về chi phí thực tế và cần thiết phát sinh đã được chi trả trong một năm tài chính cụ thể sẽ phải chuyển cho Chính phủ của chúng tôi trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Cơ chế kiểm toán cũng được quy định tại Biên bản Dự án. Phương pháp tiến hành được quy định tại Bên bản Dự án.

- Khoản viện trợ sẽ không được dùng để đáp ứng các chi phí từ thuế nhập khẩu hoặc hải quan do Chính phủ của Ngài đặt ra. Trừ khi Chính phủ của tôi có quyết định khác, Khoản viện trợ sẽ không được sử dụng để thanh toán bất kỳ khoản nghĩa vụ hoặc thuế nào khác (*kể cả thuế đánh vào lương) phí hoặc các phụ phí tương tự do Chính phủ của Ngài hoặc bất cứ cơ quan nhà nước địa phương tại Việt Nam đánh vào trực tiếp hoặc gián tiếp vào hàng hóa và/hoặc dịch vụ được cung cấp.

- Chính phủ của Ngài sẽ có thư theo mẫu Phụ lục I để chỉ định Công ty Crow Agents Financial Services Ltd (từ sau đây gọi là CAFSL), làm Đại lý của Ngài tại Vương quốc Anh, để quản lý các cơ chế tài chính quy định trong Công hàm này. Sau khi CAFSL được chỉ định, Chính phủ của Ngài sẽ đề nghị CAFSL mở một tài khoản đặc biệt phù hợp với các điều kiện tại khoản 5.1 của Các Thủ tục. Tài khoản đặc biệt sẽ có tên là Tài khoản Viện trợ năm 2004 cho Dự án Tăng cường Năng lực Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (từ sau đây gọi là “Tài khoản”) .

191