Trước ngày 31/10/2019, Kế toán, Nhân sự phải làm ngay 08 công việc này

Nhằm hỗ trợ Quý Khách, Thành viên hàng thực hiện tốt công việc của mình và không bị chậm trễ tiến độ, Thư Ký Luật xin gửi đến Quý Khách hàng, Thành viên chi tiết những công việc mà Kế toán, Nhân sự cần phải làm ngay trong tháng 10/2019.

Ảnh minh họa

1. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý III năm 2019

Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, ngay trong quý III năm 2019 hoặc chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý IV, tức chậm nhất vào ngày 30/10/2019, doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý III.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

2. Báo cáo về việc sử dụng chứng từ khấu trừ tự in quý III năm 2019

Hàng quý, tổ chức trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy vi tính phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ tự in chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Như vậy, ngày 30/10/2019 cũng là hạn chót doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ tự in trên máy tính của quý III năm 2019.

Nội dung này được quy định tại Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC.

3. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 9/2019

Trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Như vậy, trước ngày 03/10/2019, doanh nghiệp phải hoàn thành xong việc báo cáo tình hình biến động lao động của tháng 9/2019.

Nội dung này được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2019

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế hoặc đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn, gian lận thuế thì phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất vào 20/10/2019.

Nội dung này được quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS.

5. Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 9/2019

Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề. Theo đó, ngày 20/10/2019 cũng là hạn chót để những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 9/2019. 

Đây là nội dung được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

6. Nộp tờ khai thuế thu nhập cán nhân tháng 9/2019

Theo quy định hiện hành, trong tháng 9/2019, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày 20/10/2019.

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó. 

Nội dung này được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

7. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 10/2019

Theo quy định hiện hành, chậm nhất đến ngày 31/10/2019, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tháng 10/2019 trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Đây là nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Xem chi tiết tỷ lệ đóng BHXH của người lao động TẠI ĐÂY.

8. Nộp kinh phí công đoàn cùng với ngày nộp BHXH

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn cũng phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần vào cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, mức đóng là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Như vậy, ngày 31/10/2019 cũng là hạn chót để đóng khoản phí này tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Nội dung này được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

5,694

Văn bản liên quan