Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 21/01 - 26/01)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 21/01 - 26/01)
Anh Tú

Trong tuần vừa qua (từ ngày 21/01 - 26/01) Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới, nổi bật là các văn bản về kiểm toán, doanh nghiệp, chính sách xã hội,… như:

 

 1. Người làm công tác kiểm toán nội bộ phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm

Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2019.

Theo đó, người làm công tác kiểm toán nội bộ phải có các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ;
 • Đã có 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra;
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của đơn vị; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ;
 • Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật;
 • Và các tiêu chuẩn khác.

 1. Hướng dẫn chuyển, xếp lương người quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng chuyên trách

Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa.

Theo đó, quy định việc xếp lương, chuyển xếp lương đối với người quản lý chuyên trách của Quỹ bảo lãnh tín dụng được thực hiện theo Mục 2 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng (tại Phụ lục kèm theo Thông tư 04), Quỹ bảo lãnh tín dụng định hạng làm cơ sở xác định mức tiền lương chế độ, mức lương cơ bản đối với người quản lý chuyên trách.

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/3/2019. 

 1. Tiêu chí xác định thôn, làng hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Ngày 15/01/2019 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 03/2019/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững GĐ 2016 - 2020.

Theo đó, để được công nhân là thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 thì thôn phải đạt một trong 03 tiêu chí sau:

(1) Thôn của xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

(2) Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% (các tỉnh KV Đông Nam Bộ và KV đồng bằng sông Cửu Long từ 30%) đến dưới 65% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều GĐ 2016 - 2020 và đạt tối thiểu hai trong ba điều kiện:

 • Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới;
 • Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố;
 • Có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

(3) Thôn có tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dưới 55% (các tỉnh KV Đông Nam Bộ và KV đồng bằng sông Cửu Long dưới 30%) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều GĐ 2016 - 2020 và đạt tối thiểu một trong ba điều kiện:

 • Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới;
 • Từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo, mầm non được xây dựng kiên cố;
 • Có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

Quyết định 03/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

 1. Sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm để chi khen thưởng và trợ cấp

Theo Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm thì Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi cho các hoạt động sau:

 • Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy. Cụ thể mức chi tối đa cho:
  • Cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng;
  • Tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.
 • Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định 103/2002/NĐ-CP. 

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/3/2019.

Gởi câu hỏi

537

Văn bản liên quan